YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin
YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin

Αλλαγές στη διοργάνωση του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων

PDF Print E-mail
Wednesday, 20 July 2016 08:03 | Συντάχθηκε απο τον/την sportsteam   
Share

Με αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια θα διεξαχθούν τα φετινά πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων παίδων και νέων που θα διοργανώσει η ΕΠΟ.

Μεταξύ των αλλαγών που συμπεριλαμβάνονται είναι ότι το πρωτάθλημα επανέρχεται στον παλιό τρόπο διεξαγωγής, με την πρωταθλήτρια ομάδα Νέων της πρώτης φάσης να συνεχίζει στη δεύτερη φάση με νοκ άουτ παιχνίδια με τις άλλες πρωταθλήτριες. Έτσι καταργείται το σύστημα των Μικτών Περιφερειών που ίσχυε μέχρι και πέρσι.

Επίσης, οι Μικτές Ομάδες Παίδων που θα αναδειχτούν πρωταθλήτριες στην πρώτη φάση, θα συνεχίσουν κι εκείνες με το ίδιο σύστημα στην δεύτερη φάση.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι η διοργάνωση των Παίδων ολοκληρώθηκε στην πρώτη φάση.

Αναλυτικά:

Τελευταία ενημέρωση 18/7/2016

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα 

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των μικτών/αντιπροσωπευτικών ομάδων των Ε.Π.Σ. - Μελών της (εφεξής «Ομάδων») που μετέχουν στο πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων ανήκει στην Επιτροπή του Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων (εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων προεπιλογής των εθνικών ομάδων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής 
Η συμμετοχή των μικτών/αντιπροσωπευτικών Ομάδων των Ε.Π.Σ. στα πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική.              
Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. δύναται να απαλλάσσει Ομάδα/ες  από τη συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα μετά από αίτηση της οικείας Ε.Π.Σ. (άρθρο 4 παρ. 1 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων). 
Οι Ε.Π.Σ. έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. έως την Παρασκευή 26.08.2016 Δήλωση Συμμετοχής, για κάθε μία ομάδα ξεχωριστά, σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με ευθύνη της Επιτροπής.

Άρθρο 4. Επικοινωνία 
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e - mail), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και το άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων..

Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:

α. στις μικτές/ αντιπροσωπευτικές ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων και 
β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, 
επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. 
Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5, τότε, με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων, θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιοδήποτε ανάλογο πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη και θα της επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς ποινές.

Άρθρο 6. Όμιλοι/Διεξαγωγή αγώνων
Η τελική συγκρότηση των ομίλων και γενικώς η οριστική διαδικασία διεξαγωγής των αγώνων (έναρξη, όμιλοι, επόμενες φάσεις κ.λ.π.) θα αποφασιστούν από την Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής.

α. Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε ομίλους κατά την πρώτη τους , τουλάχιστον, φάση. Οι όμιλοι των πρωταθλημάτων  θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά, κατά βάση, κριτήρια για οικονομικούς λόγους και θα ανακοινωθούν εγκαίρως από την Επιτροπή.

β. Οι αγώνες στην πρώτη φάση των πρωταθλημάτων θα είναι διπλοί (εντός - εκτός έδρας). Οι πρωταθλήτριες Ομάδες των Ομίλων θα προκριθούν για την επόμενη (δεύτερη) φάση.

Από τη δεύτερη και όλες τις επόμενες φάσεις διεξαγωγής τα πρωταθλήματα θα διεξάγονται σε μονούς αγώνες, με γηπεδούχο την Ομάδα που θα κληρώνεται πρώτη, με γεωγραφική και πάλι κατανομή.

Οι Τελικοί Αγώνες των πρωταθλημάτων Παίδων και Νέων θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα που θα επιλεγούν από την Επιτροπή.
Πλην των Τελικών Αγώνων των δύο πρωταθλημάτων θα διεξαχθούν και αγώνες, μεταξύ των δύο ομάδων των ημιτελικών αγώνων που δεν προκρίθηκαν για τους τελικούς, για την 3η και 4η θέση των πρωταθλημάτων.

Στους αγώνες από τη δεύτερη φάση έως και τους Τελικούς Αγώνες και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική περίοδο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 9 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.

Άρθρο 7. Γήπεδα / Ημέρα-ώρες έναρξης αγώνων 
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων διεξάγονται σε ημέρες που ορίζονται από την Επιτροπή και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας. Προτιμητέα τα γήπεδα των αθλητικών κέντρων των Ε.Π.Σ.
Σε περίπτωση που το γήπεδο/έδρα Ομάδας καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από την οικεία Ε.Π.Σ., θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης και θα πληροί τους όρους της διοργάνωσης. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του. 
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Ομάδων για αλλαγή ημέρας ή/και ώρας ή/ και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στη διοργανώτρια έως και πέντε (5) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος.

Οι Ε.Π.Σ. (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Κάθε αγωνιστική μέρα θα διεξάγονται αγώνες Παίδων και Νέων με αυτή τη σειρά.

Άρθρο 8. Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού αγώνα, ειδικώς στα παρόντα πρωταθλήματα, είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα).

Άρθρο 9. Προπονητές
Όλες οι Ομάδες υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με προπονητή - προπονητές διπλωματούχους U.E.F.A. / Ε.Π.Ο.
Για το πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων περιόδου 2016/2017 υποχρεωτικά θεωρείται το Πιστοποιητικό U.E.F.A. Β΄ τουλάχιστον, (άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών).
Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο..
Η σύμβαση αυτή, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η το αποδεικτικό υποβολής από το σύστημα TAXIS, πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. 
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή, η νέα σύμβαση θα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Άρθρο 10. Ποδοσφαιριστές
Στα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων λαμβάνουν μέρος αποκλειστικά ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες και ανήκουν σε ερασιτεχνικά σωματεία.

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων

Στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01.01.2001 έως και 31.12.2002
Στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01.01.2003 έως και 31.12.2004

Ποδοσφαιριστής που ανήκει ηλικιακά στην κατηγορία των Παίδων  δύναται να μετάσχει σε αγώνες του πρωταθλήματος Νέων, αποκλειομένης όμως, στη συνέχεια, της συμμετοχής του στην κατηγορία των Παίδων.

Η μη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ε του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.

Θα γίνεται οπωσδήποτε δεκτό αίτημα Ε.Π.Σ. για αναβολή αγώνα λόγω συμμετοχής τριών (3), τουλάχιστον, ποδοσφαιριστών σε αγώνα Εθνικών Ομάδων, εφόσον αποδεδειγμένα θα έχουν κληθεί στην Εθνική Ομάδα, αποτελούν βασικά στελέχη της μικτής/αντιπροσωπευτικής ομάδας και το αίτημα έχει υποβληθεί τρεις (3), τουλάχιστον, μέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα ( Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, άρθρο 22 παρ. 5).

Άρθρο 11. Διάρκεια αγώνων
Η διάρκεια των αγώνων των Νέων είναι ενενήντα 90΄ ( δύο ημίχρονα των 45΄) και η αντίστοιχη των αγώνων των Παίδων 80΄ ( δύο ημίχρονα των 40΄).

Άρθρο 12. Διαιτησία Αγώνων
Στο πρωτάθλημα Νέων τους αγώνες θα διευθύνουν διαιτητές του πίνακα της 2ης κατηγορίας και σε αυτό των Παίδων διαιτητές της 3ης κατηγορίας. Οι διαιτητές και των δύο αγώνων θα προέρχονται από Ενώσεις όμορες με την γηπεδούχο αλλά διαφορετικού ομίλου κατά την πρώτη, τουλάχιστον, φάση της διοργάνωσης.

Οι διαιτητές δεν θα λαμβάνουν αμοιβή, αλλά θα εισπράττουν αποζημίωση μετακίνησης.
Η μετακίνηση των διαιτητών θα γίνεται με ένα αυτοκίνητο και η καταβαλλόμενη αποζημίωση θα ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τη γηπεδούχο Ε.Π.Σ.

Άρθρο 13. Οικονομικοί όροι
α. Επιτρέπεται η τέλεση των αγώνων με ελεύθερη είσοδο.
β. Σε περίπτωση που η γηπεδούχος ομάδα εκδώσει εισιτήρια ως ανώτατη τιμή εισιτηρίου ορίζονται τα πέντε (5) ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η είσοδος στο γήπεδο παιδιών, νέων, σπουδαστών και γενικώς νεαρών ηλικιών θα είναι ελεύθερη. Τυχόν έσοδα ανήκουν όλα στην γηπεδούχο Ε.Π.Σ.
γ. Άλλοι οικονομικοί όροι διεξαγωγής των αγώνων που αφορούν συμμετοχή της Ε.Π.Ο. στο κόστος διεξαγωγής αποτελούν αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 14. Έπαθλα πρωταθλήματος
Στην πρωταθλήτρια Ομάδα κάθε ομίλου θα απονεμηθεί, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της.
Στις νικήτριες Ομάδες των Τελικών Αγώνων των δύο πρωταθλημάτων θα απονεμηθεί Κύπελλο και από τριάντα (30) μετάλλια. Στις δύο φιναλίστ των τελικών αγώνων και στις νικήτριες των αγώνων για την 3η θέση θα απονεμηθούν από τριάντα (30) μετάλλια.
Στους διαιτητές των ως άνω αγώνων θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες.

Άρθρο 15. Εμπορικά/ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Τα εμπορικά και τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα καθώς και εκείνα της τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα των αγώνων  ανήκουν στην Ε.Π.Ο., ασκούνται από αυτή για το σύνολο κάθε πρωταθλήματος και οι Ομάδες είναι υποχρεωμένες να εναρμονίζονται απολύτως με τα δεδομένα και τις υποχρεώσεις που διαμορφώνονται από την τυχόν σύναψη σύμβασης χορηγίας ή/και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων ή/και ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης που συνάπτει η Ε.Π.Ο. 

Άρθρο 16. Τελικές διατάξεις 
α. Κάθε ένα από τα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων (Παίδων και Νέων) θεωρείται, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, το ανώτερο πρωτάθλημα στην κατηγορία του και εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις του νόμου για τα προνόμια και τα ευεργετήματα προς τους ποδοσφαιριστές.
β. Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.
γ. Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει, μετά από πρόταση της Επιτροπής πρωταθλημάτων προεπιλογής εθνικών ομάδων, η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

Share
 
YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin
Τελευταία Νέα

YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin
powered by στοιχημα
YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin
ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
MEDIA GALLERY

Κ11:ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Κ12:ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΣΑ: ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΕΚ 2-2


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.